Каква е спецификата на SEO копирайтинга?

Съществуват определени правила за написването на статии за целите на SEO копирайтинга. Важно е качеството и уникалността на съдържанието, като има и още специфики, които всеки копирайтър трябва да спазва. Независимо от броя на статиите, които един копирайтър има да пише, той би следвало да ги направи различни и уникални. Тоест статиите не само трябва да са различни една спрямо друга в дадена поръчка, но и да бъдат неповторими, като услугите в Copywriting.bg за интернет пространството, като цяло. Това е така, защото текстове, каквито вече са публикувани някъде и са индексирани от търсачките, не се класират добре в Google. Ето защо копирайтинга, се отнася до написването на уникални статии, а не до копирането им отнякъде. Терминът "copywriting", означава списване на текстове или текстописане ( "copy" - текст за публикуване и "writing" - писане).